web analytics

Kas ir psihoterapeits?

Psihoterapeits ir speciālists ar profesionālu izglītību konkrētā psihoterapijas virzienā, kurš veic praktisku psihoterapeitisku darbu. Psihoterapeits pirms kāda psihoterapijas virziena apgūšanas jau ir ieguvis augstāko izglītību psiholoģijā, medicīnā, humanitārajās vai sociālajās zinātnēs.

Profesionālas mācības jebkurā no psihoterapijas virzieniem ilgst 4 līdz 6 gadus. Tās ietver teorijas studēšanu, praktiskas mācības, personīgo psihoterapiju un praktisku darbu ar klientiem supervizora pārraudzībā. Psihoterapeits strādā privātpraksē un/vai kādā organizācijā, un veic psihoterapiju sadarbojoties ar vienu klientu (individuālā psihoterapija bērniem vai pieaugušajiem) vai arī ar vairākiem klientiem (pāru, ģimenes, grupu psihoterapija).

Psihoterapeita profesijai radniecīgas ir psihologa un psihiatra profesijas.

Psihologs ir speciālists ar izglītību psiholoģijā, kurš var strādāt ļoti atšķirīgās jomās, tai skaitā, psiholoģiskajā konsultēšanā. Psihologi savā darbā bieži izmanto psihodiagnostiskus testus, kā arī sniedz atzinumus par klienta psihi. Psiholoģiskā konsultēšana parasti nav ilgstoša – bieži ne vairāk, kā 7 līdz 15 tikšanās. Psiholoģiskā konsultēšana ir vērsta uz klienta tagadnes grūtībām vai nākotni, taču mazāk tiek pētīta problēmu izcelsme. Psiholoģiskā konsultēšana ir ļoti efektīva kīzes situācijās, kad nepieciešama ātra un efektīva palīdzība. Psiholoģiskās konsultēšanas mērķis ir stabilizēt un uzlabot klienta psihosociālo stāvokli.

Psihiatrs ir speciālists ar medicīnisko izglītību, kurš ārstē psihiskas saslimšanas. Psihiatrs ir ārsts, kurš  uzstāda slimības diagnozi, nozīmē ārstēšanu, nepieciešamības gadījumā izraksta medikamentus. Psihiatrs lemj par ambulatoru vai stacionāru ārstēšanu, kā arī sniedz citas rekomendācijas, kas palīdzētu uzlabot pacienta stāvokli.

Atšķirībā no psihologa un psihiatra, psihoterapeita profesionālā izglītība sagatavo ciešai un bieži ilgstošai sadarbībai ar klientu. Psihoterapeits ir profesionāli sagatavots tam, lai, izveidojot terapeitiskas attiecības ar katru konkrēto klientu, varētu palīdzētu cilvēkam dziļi izprast savu personību un attiecības ar citiem cilvēkiem, tikt skaidrībā par saviem dzīves mērķiem un patiesajām vajadzībām. Pie psihoterapeita ikviens var vērsties ar ieilgušām grūtībām, kuras skar dziļākos šī cilvēka dzīves un personības aspektus.

Pirms profesionālas sadarbības ar klientu psihoterapeits izvērtē, vai konkrētā cilvēka grūtību risināšanai vispiemērotākā ir psihoterapija, vai arī vēlamāka ir psihologa, sociālā darbinieka, psihiatra vai kāda cita speciālista palīdzība. Bieži vislabākos rezultātus sniedz komandas darbs, sadarbojoties vairākiem speciālistiem kopā.

Vairāk info – Latvijas Psihoterapeitu biedrības mājaslapā