web analytics

Kognitīvi biheiviorālā terapija

Kognitīvi biheiviorālā terapija (KBT) ir viena no visefektīvākajām psihoterapijas formām, tā balstās nevis uz kāda konkrēta notikuma, fakta analīzi, bet uz to, kā cilvēks ir uztvēris un sapratis notiekošo un atbilstoši šai uztverei reaģējis, rīkojies.

Kognitīvi biheiviorālā terapija izveidojusies, apvienojoties diviem terapijas virzieniem: kognitīvajai terapijai (angļu val. cognitive – izziņa) un biheiviorālajai terapijai (angļu val. behaviour – uzvedība). Terapijas procesā tiek izzināts, saprasts esošais (grūtības radošais) uzvedības modelis un, atbilstoši cilvēka vajadzībām, mērķiem, izveidots jauns.
Cilvēka uzvedību nosaka ne tik daudz tas, kas ir noticis, bet galvenokārt tas, ko viņš par to domā, kādas sajūtas tas rada. Piemēram, kas liek cilvēkam domāt, ka viņš ir neveiksminieks, kas piespiež atgriezties atkal un atkal negatīvajām domām, kas liek rīkoties tikai tā un ne citādi….
Ir cieša saikne starp to, ko cilvēks domā un to, kā viņš jūtas un rīkojas (uzvedas, reaģē). Šo izveidojušos saikni ir iespējams mainīt, respektīvi, izprotot (kas man liek domāt tikai tā un ne citādi?) un mainot (kādi vēl var būt varianti, ko man tas nozīmēs?) uztveres un domāšanas veidu un tas rada izmaiņas cilvēka noskaņojumā un emociju izpausmēs, tas maina arī uzvedību. Lai iemācītos savādāk reaģēt, nepieciešams dzirdēt savas domas, atklāt un saprast savas jūtas, psihoterapeits palīdz šajā procesā.
Kognitīvi biheiviorālā terapija paredz relatīvi neilgu terapijas periodu (apmēram 5 līdz 20 sesijas jeb tikšanās reizes). Atsevišķos gadījumos terapijas periods var būt ilgāks. Terapija ir strukturēta, cilvēks tiek informēts par šo struktūru. Kognitīvi biheiviorālās terapijas neatņemama un būtiska sastāvdaļa ir mājas darbu pildīšana.

Kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas process:
Ar regulārām sarunām, apspriešanu un cilvēkam pielāgotu terapijas struktūru, psihoterapeits palīdz novērtēt un pārveidot gan viņa kļūdainās domas, gan disfunkcionālo uzvedību. Tiek izvirzīts konkrēts mērķis, ko cilvēks vēlētos sasniegt, no kādām konkrētām grūtībām atbrīvoties.
Kognitīvi biheiviorālajai terapijai raksturīgs tas, ka tiek uzdoti mājasdarbi. Mājasdarbi palīdz uzturēt saikni starp sesijām, izvērtēt konkrētas sajūtas.
Kognitīvi biheiviorālajā terapijā uzsvars tiek likts uz specifiskām problēmām (piemēram, depresija, panikas lēkmes, sociālā fobija, u.c), īpašu uzmanību pievēršot dažādiem simptomiem (piem., nomākts garastāvoklis, negatīvas domas, sirdsklauves, svīšana, u.c.). Pieejas metodes tiek balstītas uz principu “šeit un tagad”, terapijas galvenais mērķis ir palīdzēt cilvēkam panākt vēlamās pārmaiņas savā dzīvē.
Terapijā nozīmīga daļa uzmanības tiek pievērsta iespējai apgūt jauno adaptīvo uzvedību, līdz ar to, nostiprināt jauno modeli, pārbaudīt kā tas strādā, kādas pārmaiņas ienes un pārnest šīs pārmaiņas ārpus terapijas vides. Tātad, jau terapijas laikā iespējams pārliecināties par izmaiņām un tās nostiprināt.

Kognitīvi biheiviorālās terapijas pamatpieņēmums  ir tāds, ka cilvēka noskaņojums ir tieši saistīts ar domāšanu. Negatīva, disfunkcionāla domāšana ietekmē cilvēka noskaņojumu, pašapziņu un uzvedību. Kognitīvi biheiviorālās terapijas mērķis ir palīdzēt cilvēkam iemācīties atpazīt negatīvās domas, novērtēt to patiesumu, lietderību un aizstāt tās ar veselīgāku, atbilstošāku domāšanu un mainīt uzvedības modeli.

Kas tiek darīts KBT depresijas ārstēšanas laikā?

  • Jaunu prasmju mācīšanās, lai mazinātu simptomus,
  • Domu izzināšana un mainīšana,
  • Jaunu sociālo prasmju mācīšanās,
  • Grūtu dzīves situāciju un krīžu pārvarēšana drošos apstākļos.
  • Mācīšanās savu dzīvi veidot pilnvērtīgāk un pozitīvāk.

Laila Kalniņa, psiholoģe un psihoterapeite

Vairāk par KBT varat uzzināt psiholoģes, psihoterapeites Lailas Kalniņas mājaslapā.