web analytics
333064-305085-health-kit

Palīdzības iespējas

Ja esi novērojusi kādu no depresijas simptomiem, bet neesi īsti droša, kāds ir to iemesls, dodies pie sava ģimenes ārsta. Ģimenes ārsts ir tiesīgs sniegt konsultācijas psihisku slimību gadījumā, izrakstīt atbilstošus medikamentus vai, ja ir nepieciešams, nosūtīt uz nopietnāku izmeklēšanu pie psihiatra.

Medicīna attīstās, un mūsdienās depresija ir kļuvusi par ārstējamu slimību, tāpēc Tev nav jājūtas neērti, vēršoties pie psihiatra.

Psihiatrs ir tiešās pieejamības speciālists, tāpēc, lai to apmeklētu, ģimenes ārsta vai cita speciālista nosūtījums nav obligāti nepieciešams, bet tas ir vēlams. Iepriekšējie izmeklējumi un ārstēšana ambulatorajam psihiatram palīdz veiksmīgāk izvērtēt pacienta veselības problēmas un nozīmēt ārstēšanos. Plašāka informācija šeit

Psihiatriskās palīdzības dienesta struktūrvienības:

    • Ambulatori konsultatīvā nodaļa un stacionārs, Rīgā Tvaika ielā 2
    • Ambulatorais centrs „Pārdaugava” ar dienas stacionāru un atvērto durvju Subakūto psihotisko stāvokļu stacionāro (12.) nodaļu, Rīgā Ļermontova ielā 1
    • Ambulatorais centrs „Veldre” ar dienas stacionāru un atvērto durvju Depresiju un krīzes stāvokļu stacionāro (20.) nodaļu, Rīgā Veldres ielā 1a

 

Ja Tev ir slikta pašsajūta vai nomāc domas par pašnāvību un tuvumā nav neviena, ar ko aprunāties un kam lūgt palīdzību, zvani uz krīzes centra „Skalbes” krīzes tālruni, kur Tevi uzklausīs un sniegs padomu. Īpaši smagās un dzīvībai bīstamās situācijās zvani neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai.

Diennakts krīzes tālruņi krīžu un konsultāciju centrā „Skalbes”:
67222922 (Lattelecom)
27722292 (Bite)

Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests 113

Nebaidies jautāt pēc palīdzības!

Kad Tavs stāvoklis uzlabojas, ir svarīgi pretoties vēlmei pavadīt laiku vientulībā. Uzrunā savus tuvākos, nebaidies runāt par savu slimību un lūgt palīdzību, ja nepieciešams.