web analytics
1794649_565385980224720_212937689_n

Ziedot

‘Debesmanna.com’ ir biedrība ar SLO (sabiedriskā labuma organizācija) statusu, kuras mērķis ir atbalstīt Latvijas sievietes, vīriešus un to ģimenes, kas saskārušies ar pēcdzemdību depresiju.

Biedrības mērķis ir organizēt pasākumu kompleksu  – seminārus, lekcijas, atbalsta grupas, nometnes, informatīvo kampaņu un citas aktivitātes visā Latvijā, ar mērķi izglītot sabiedrību un atbalstīt cietušās ģimenes sadarbībā ar valsts un privātajām organizācijām.

Lai sekmīgi varētu īstenot uzskaitīto pasākumu kompleksu, mēs aicinām Jūs ziedot biedrībai.

Kā maksājuma mērķi norādiet:

  • ziedojums

Lietderīgi zināt sekojošo:

Informācija par nodokļu atvieglojumiem:

Uzņēmumiem saskaņā ar likumu “Par uzņēmēju ienākuma nodokli”, ziedojot budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi. Juridiskām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.

Ziedot vari:
Rekvizīti: vienotais reģistrācijas numurs: 40008218159
Saņēmējs: ‘Debesmanna.com’
Konts: AS SEB Banka: LV97UNLA0050021779582
SWIFT Kods: UNLALV2X
 
Paldies!

There are no comments

Add yours